Spring til indhold

Damhavevej 41 - §16b-miljøtilladelse til husdyrbrug

Odense Kommune har meddelt miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til udvidelse af svineproduktionen på Damhavevej 41, 5260 Odense S.

Tilladelsen er givet i henhold til § 16b i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest den 7. december 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Materiale om tilladelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen