Spring til indhold

Revurdering af miljøgodkendelse til Dalum Kraftvarme, Dalumvej 116

Odense Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til Dalum Kraftvarme, Dalumvej 116, 5250 Odense SV.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er et kraftvarmeværk der producerer el og fjernvarme til nettet.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 9. marts 2022 for at blive behandlet.

Godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning
Miljøgodkendelsen inkl. vilkår og miljøteknisk redegørelse 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2468.


Natur og Miljø
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen