Spring til indhold

Revurderingen af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Dalum Kraftvarme

Forudgående offentlighed.
Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Dalum Kraftvarme efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Dalum Kraftvarme’s miljøgodkendelse på adressen Dalumvej 116, 5250 Odense SV. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter. 

Dalum Kraftvarme anvender træflis som brændsel til produktionen af el og fjernvarme, anlægget har en indfyret effekt på 56 MW.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen