Spring til indhold

Dalumvej 116 5250 Odense SV – Tillægsgodkendelse til Dalum Kraftvarme A/S

Dalumvej 116, 5250 Odense SV – Tillægsgodkendelse til anvendelse af andre biobrændsler

Odense Kommune har givet Dalum Kraftvarme A/S, Dalumvej 116, 5250 Odense SV, tillægsgodkendelse til anvendelse af andre biobrændsler end flis.

 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Dalum Kraftvarme fremstiller el og varme ved afbrænding af biomasse.

 

Der er desuden truffet screeningsafgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens bestemmelser.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende. Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 26. juni 2019 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 68.

 

Tillægsgodkendelse og klagevejledning.

 

Erhverv og Bæredygtighed

Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen