Spring til indhold

Dalum Papirfabrik - Tilladelse til tilpasning af støttemur, spuns

NIRAS har den 8. november 2021 på vegne af lodsejeren MT Højgaard og VandCenter Syd, MTH Projekt 17 ApS fået dispensation fra Odense Å Fredningen til gennemførelse af flere projekter.

I forbindelse med et større byggemodningsprojekt på området, der tidligere har huset Dalum Papirfabrik, Dalumvej 116, 5250 Odense SV.

Af de projekter der er givet dispensation til jævnfør fredningen, kræver det endvidere tilladelse i medfør af vandløbsloven, da der er tale om ændring af støttemur, spuns og dige i forbindelse med vandløbet.

 

 

By- og Kulturforvaltningen