Spring til indhold

Dalum Papirfabrik - Midlertidig ændring af udløb i Odense Å

Midlertidig ændring af udløb i Odense Å fra privat bæk på Dalum Papirfabrik.

MT Højgaard har med ansøgning af 9. november 2020 ansøgt om midlertidig ændring af udløbet fra det private vandløb, som løber over Dalum Papirfabrik.

Odense Kommune giver tilladelse til den ansøgte midlertidige ændring af vandløbets strømningsretning. Tilladelsen gives i medfør af vandløbslovens § 6, stk. 2

By- og Kulturforvaltningen