Spring til indhold

Cirkusplads på hjul i Bolbro

Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byplan

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byplan

Email

byplankontoret@odense.dk

Odense Kommune har afgjort at projektet med etablering af skaterpark i forbindelse med Cirkuspladsen i Bolbro ikke udløser VVM-pligt og hermed krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør at Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige inden den 22. maj 2019. 

Se klagevejledning

 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byplan.

 

By- og Kulturforvaltningen