Spring til indhold

Borrebyvej 30 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Ejeren af svineproduktionen på Borrebyvej 30, 5260 Odense S søger om miljø-godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a.

Produktionsanlægget på Borrebyvej 30, kan i dag lovligt benyttes til årlig produktion af 10995 slagtesvin (31-110 kg).

 

Der ansøges i den aktuelle sag om, at det eksisterende produktionsareal på 1995 m2, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne, kan anvendes til produktion af slagtesvin. Der sker således ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med det ansøgte og der sker heller ingen forøget lugt- eller ammoniakafgivelse fra produktionsanlægget. Der er således udelukkende tale om, at virksomheden ønsker en ny miljøgodkendelse efter den nye lovgivning, som giver en mere fleksibel drift i forhold til produktionen af slagtesvin. F.eks. vil der være større valg-frihed for landmanden til af producere slagtesvinene i et ændret vægtinterval. I dag må slagtesvinene på Borrebyvej 30 kun produceres i vægtintervallet 31-110 kg.

 

Ansøgningen omfatter et ansøgningsskema nr. 214860 og en række bilag. Disse kan tilgås via nedenstående links. 

 

Ansøgningsmaterialet kan tilgås fra www.odense.dk/officielt under Miljø og VVM, Borrebyvej 30 fra onsdag den 27. november 2019.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 18. december 2019.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk

Ansøgningsmaterialet:
Ansøgningsskema nr. 214860 version 1
Miljøkonsekvensrapport
Miljøansøgning
OML-beskrivelse
Staldtegning

By- og Kulturforvaltningen