Spring til indhold

Borrebyvej 30 – udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af Borrebyvej 30, 5260 Odense S, har ansøgt om en ny godkendelse af det eksisterende produktionsareal, så der fremover vil være mulighed for større fleksibilitet i produktionen.

Der sker således ingen udvidelse af produktionsanlægget.

 

Odense Kommune har behandlet ansøgningen efter husdyrbruglovens § 16a og har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Inden der kan meddeles godkendelse, skal kommunen foretage høring af parter og orientering af naboer. De høringsberettigede har fået brev om, at udkastet kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være modtaget af kommunen senest mandag den 23. marts 2020.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 5135 0938 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen