Spring til indhold

Borrebyvej 30 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til det eksisterende produktionsareal på 1995 m2 til svineproduktion på Borrebyvej 30, 5260 Odense S.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest den 27. april 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen