Spring til indhold

Birkum Kohave - Rørlægning og forlægning af vandløb

Tilladelse til rørlægning og forlægning af 310 meter af afløb fra Birkum Kohave.

Odense kommune giver tilladelse til at omlægge og rørlægge et dræn/vandløb med det formål at forbedre ansøgers arondering.
Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt kap. 4 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

By- og Kulturforvaltningen