Spring til indhold

Bindekildevej 50 – Tilladelse til indvinding af grundvand

Odense Kommune har den 12. marts 2021 meddelt tilladelse til vandindvinding på gartneriet Bindekildevej 50, 5250 Odense SV.

Tilladelsen giver ret til indvinding af 9.000 m3 / år til brug til vanding af bl.a. spiselige afgrøder i gartneriet, samt drikkevand til ansatte og tilknyttede beboelse.

Tilladelsen er givet efter § 20 og 21 i Vandforsyningsloven (bekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020).

 

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen