Spring til indhold

Revurderingen af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Billedskærevej Varmecentral

Forudgående offentlighed.
Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Billedskærevej Varmecentral efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Billedskærevej Varmecentral’s miljøgodkendelse på adressen Billedskærervej 9, 5230 Odense M. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter. 

Varmecentralen er olie- og naturgasfyret og fungerer som spids- og reservelastcentral.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen