Spring til indhold

Beldringeafløbet - Afgørelse efter vandløbsloven om opretholdelse som offentligt vandløb

Odense Kommune træffer hermed ny afgørelse efter vandløbslovens § 10 og § 62 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) om, at Beldringeafløbet fra station 0 til 1.931 meter opretholdes som offentligt vandløb.

Odense Kommune som vandløbsmyndighed varetager herefter fortsat vedligeholdelsen af Beldringeafløbet. Det betyder samtidig, at regulativet for vandløbet fortsat er gældende.

 

Afgørelse af d. 26. september 2019 om nedklassificering af Beldringeafløbet bortfalder hermed i sin helhed. 

Se afgørelse efter vandløbsloven

By- og Kulturforvaltningen