Spring til indhold

Assensvej 185 - §16b Miljøtilladelse til husdyrbrug

Odense Kommune meddeler miljøtilladelse til et produktionsareal på Assensvej 185

Ejendommen er en svineproduktionen hvor der er søgt om tilladelse til et produktionsareal. 
Produktionsarealet findes i de eksisterende bygninger og ansøgningen forudsætter ingen bygningsmæssige ændringer. 

Odense har behandlet ansøgningen efter §16b i lov nr. 1020 af 06. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og har vurderet, at det ansøgte ikke medfører forøget forurening eller forøgede gener for omboende. 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal være tilgængelig for kommunen senest fredag den 31. maj 2019 for at blive behandlet. Klagevejledning fremgår af miljøtilladelsen.

Materiale om godkendelsen:
§ 16b-tilladelse Assensvej 185
Miljøansøgning skema nr. 204386, version 3
Miljøredegørelse til ansøgning om miljøgodkendelse Assensvej 185

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2588 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen