Spring til indhold

Allestedvej 81 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til svineproduktionen på Allestedvej 81, 5260 Odense S.

Godkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den indsendes senest den 11. januar 2021 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Materiale om tilladelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen