Spring til indhold

Allesø-Norden 20 - 16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til et produktionsareal på 6024 m2 til svineproduktion på Allesø-Norden 20, 5270 Odense N.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest den 25. maj 2021 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen