Spring til indhold

Allerup Bygade 29-31, 5220 Odense SØ – Miljøgodkendelse af bioraffineringsanlæg


Odense Kommune har givet Allerup rideskole, Allerup Bygade 29-31, 5220 Odense SØ, miljøgodkendelse til et bioraffineringsanlæg.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Der er desuden truffet screeningsafgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens bestemmelser.

 

Virksomheden er en rideskole, der som biaktivitet bioraffinerer hestemøg med henblik på afbrænding eller pelletering og videresalg.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2019 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 68.

 

Godkendelsesbrev og miljøgodkendelsen inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår.

 

Erhverv og Bæredygtighed

Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen