Spring til indhold

Allerup Bygade 14 - udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af Allerup Bygade 14, 5220 Odense SØ, ønsker miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen.

Odense Kommune har behandlet ansøgningen efter husdyrbruglovens § 16a og har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Inden der kan meddeles godkendelse, skal kommunen foretage høring af parter og orientering af naboer. De høringsberettigede har fået brev om, at udkastet kan ses på kommunens hjemmeside.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være modtaget af kommunen senest tirsdag den 17. september 2019.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 51350938 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

Udkast til miljøgodkendelsen kan ses her


Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur

By- og Kulturforvaltningen