Spring til indhold

Allerup Bygade 14 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbrug

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til det eksisterende produktionsareal på 3591 m2 til svineproduktion på Allerup Bygade 14, 5220 Odense SØ.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest torsdag den 24. oktober 2019 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:
Endelig § 16a-godkendelse Allerup Bygade 14
Miljøansøgning skema nr 203065 version 5
190712 - Miljøansøgning version 2 Allerup Bygade 14

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen