Spring til indhold

Afløb fra Højme - nedklassificering af vandløb

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Afløb fra Højme

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.
Af planen fremgår det, at Afløb fra Højme opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Afløb fra Højme fra station 0 til 1.415 meter samt Tilløb ved Højme fra station 0 til 124 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse: 

 

By- og Kulturforvaltningen