Spring til indhold

Afløb fra Birkum Kohave - Tilladelse til regulering

Odense Kommune har den 3. december 2020 givet tilladelse til gennemførelse af et reguleringsprojekt i Afløb fra Birkum Kohave fra st. 1.363-2.910 m.

Reguleringsprojektet består blandt andet i tilpasning af bundkote og skråningsanlæg samt rørlægning af 450 m af Afløb fra Birkum Kohave. 

Tilladelsen er givet i medfør af vandløbsloven (Bekendtgørelsen af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

 

By- og Kulturforvaltningen