Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM Dalum Papir

Afgørelse om ikke VVM for lokalplan 7-881 Dalum Papir

Odense Kommune har afgjort at fjernvarmeforsyning af lokalplan 7-881 for Dalum Papir ikke udløser VVM-pligt og hermed krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

 

Afgørelse om ikke VVM

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige inden den 27. november 2019.

 

Industri og Klima
Erhverv og Bæredygtighed 

By- og Kulturforvaltningen