Spring til indhold

5l og 6n Brændekilde By, Brændekilde - Fjernelse af drænsystemer

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til fjernelse af drænsystemer.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til nedlæggelse af dræn i forbindelse med etablering af nyt engområde.

 

Der er fire ugers klagefrist fra den 5. februar 2020.

 

By- og Kulturforvaltningen