Spring til indhold

5l og 6n Brændekilde By, Brændekilde - Afgørelse om ikke VVM-pligt - nedlæggelse af dræn for etablering af engområde

Odense Kommune har modtaget en ansøgning om screening af naturprojekt, hvor der skal nedlægges dræn som led i etablering af et engområde.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af ovennævnte projekt, som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f.

 

Odense Kommune vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

 

Projektet vurderes at have en positiv indflydelse på det omkringliggende miljø og det vurderes at støj og trafik i forbindelse med anlægsfasen ikke vil være af en
væsentlig karakter.

 

Afgørelse og ansøgning:

By- og Kulturforvaltningen