Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af lokalplanområdet 0-896 Kronprinsensgade

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af fjernvarmeforsyning af Kronprinsensgade (Lokalplan 0-896).

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af lokalplanområdet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inkl. screeningsskema

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       
Industri og Miljø
Bæredygtighed og Mobilitet

By- og Kulturforvaltningen