Spring til indhold

Ren By-klasse

Odense Kommune inviterer Odenses elever og lærere på klassetrinene 2. - 5. klasse til at deltage i kampagnen Ren By-klasse.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Corona, kl. 15.55, den 24.03.2020

Kampagnen Ren By-klasse er udsat på ubestemt tid på grund af corona. Siden vil blive opdateret, når der er nyt.

 

Om kampagnen

Kampagnen går i al sin enkelhed ud på, at alle 2.- 5. klasser inviteres til at samle affald minimum fire gange fra den 1. april - 31. maj 2020.

 

Den klasse, der samler mest affald, vinder en tur i Odense ZOO.

 

Tilmelding og indberetning

Senest den 18. marts 2020 tilmelder I jer på renbyodense@odense.dk med skolens navn, klasselærer og klassens navn.

I skal samle affald mindst 4 gange frem til den 31. maj 2020. Derefter indberetter I antal ture og hvor meget, I har indsamlet, på renbyodense@odense.dk.

 

Når I har tilmeldt jer kampagnen, får I mere information.


Præmien

Den klasse, der gennem april og maj måned samler mest affald, vinder en tur i Odense ZOO for hele klassen.


Gode råd, når I samler affald

  • Brug handsker eller nappere
  • Læg affaldet i sække, og luk dem godt til
  • Husk masser af affaldssække. Hvis de efterfølgende skal afleveres på en genbrugsstation, skal de være af gennemsigtig plastic
  • Del jer i grupper, så I kan dække et større område. Aftal hvilket område hver gruppe har ansvaret for
  • Pas på glasskår, injektionssprøjter og andet skarpt. Lad det ligge, hvis I ikke har tykke handsker på
  • Lad gammelt fyrværkeri være. Kontakt politiet, hvis I finder farligt affald
  • Lad døde dyr og andet organisk affald være.Det kan indeholde bakterier og smitte og bliver alligevel hurtigt nedbrudt
  • Brug trafikvest, hvis I samler affald langs vejene. Der ligger meget affald i grøftekanterne. Der må ikke samles affald i midterrabatter eller andre steder, hvor der kræves ekstra sikkerhed at færdes
  • Det skal også være hyggeligt og socialt at samle affald.

 

Bortskaffelse af affald

Det er vigtigt at komme godt af med affaldet. Hvis jeres indsamlede affald ikke kan smides ud med dagrenovationen, skal det gerne sorteres. Det kan der være god læring i.

Aftal med jeres lokale teknisk-service-medarbejder på skolen, hvordan I skaffer affaldet af vejen.

 

Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling

Hvert år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening en affaldsindsamling. Se deres hjemmeside for opdateret dato.

Er I tilmeldt DN’s indsamling, må I gerne registrere affaldet hos Ren By, så tæller det med i det samlede regnskab i Ren By-klasse kampagnen.

 

Lær mere

Få masser af inspiration til mere læring hos Odense Renovation.

 

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen