Spring til indhold

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at opsætte køkkenkværne med afløb til kloak i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 80

Vivian Andersen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Madaffald (også kaldet organisk affald eller bioaffald) skal fremadrettet udsorteres og indsamles separat jf. Byrådsbeslutning af 20. juni. 2018. Derfor gives der ikke længere dispensation til etablering af køkkenkværne med afløb til kloak, medmindre der er helt særlige forhold, der taler for det.

 

Der vil således ikke længere blive givet dispensation til enkeltstående husstande.

 

Det er tilladt at etablere køkkenkværn med separat opsamling i tank, hvorefter affaldet kan sendes til genanvendelse f.eks. i biogasanlæg.

By- og Kulturforvaltningen