Spring til indhold

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at opsætte køkkenkværne i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 82

Vivian Andersen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post


Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Madaffald (også kaldet organisk affald eller bioaffald) skal fremadrettet udsorteres og indsamles separat jf. Byrådsbeslutning af 20. juni. 2018,  derfor gives ikke længere dispensation til etablering af køkkenkværne, medmindre der er helt særlige forhold, der taler for det.

 

Der vil således ikke længere blive givet dispensation til enkeltstående husstande.

Opdateret 03-10-2018

By- og Kulturforvaltningen