Spring til indhold

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald kaldes også restaffald eller dagrenovation.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 88

Claus May

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Hvad er husholdningsaffald?

Det kan for eksempel være:

 • Madrester
 • Køkkenrulle og pizzabakker
 • Juice- og mælkekartoner
 • Tandpastatuber
 • Sod og aske (skal være koldt og indpakket)
 • Bleer
 • Pap og papir, der har været i berøring med madvarer

Men det gælder ikke glas, batterier og andet miljøfarligt affald.

 

Hvad er dit ansvar?

Alle, der skaber, opbevarer eller håndterer affald, er ansvarlige for, der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Enhver grundejer er forpligtet til, at ejendommen holdes i anstændig stand i forhold til beliggenheden og skal holde ejendommen så ren, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Hvem afhenter dit affald?

Odense Kommune er myndigheden, men den daglige håndtering af husholdningsaffald er overdraget til det 100 % kommunalt ejede aktieselskab Odense Renovation A/S, som blandt anet er ansvarlig for:

 • At hente affald på borgerens bopæl (dagrenovation, storskrald) 
 • At holde byens gader, stier, p-pladser og torve rene 
 • Driften af genbrugspladserne 
 • At modtage, behandle og deponere affald via Odense Nord Miljøcenter (det tidligere Odense Nord losseplads)

Det er her muligt at læse om Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

 

Ønsker du information om åbningstider, prisliste, tømningskalender og regler for brugen af genbrugspladserne, henviser vi til Odense Renovation.

By- og Kulturforvaltningen