Musikpuljens tre tilskudsordninger

Her kan du læse om, hvordan du kan søge tilskud fra Odense Kommunes musikpulje til honorarstøtte, koncertrækker og andre musikformål i Odense.

Baggårdskoncert

Ønsker du at afholde et musikarrangement eller en rækker af koncerter i Odense med offentlig adgang, har du mulighed for at søge tilskud via en af Musikpuljens tre tilskudsordninger:

 

Tilskud til musikarrangementer

Ordningen støtter musikarrangementer af en eller flere dages varighed.

 

Frist: 15. feb., 15. maj, 15. aug. og 1. okt.

 

Læs mere om tilskud til musikarrangementer.

 

Honorarstøtte

Musikforeninger og rytmiske spillesteder, der årligt afvikler min. ti rytmiske koncerter med entré, kan søge dækning til honorarudgifter fra honorarstøtteordningen.

 

Frist: 15. august (til det efterfølgende kalenderår)

 

Læs mere om honorarstøtteordningen.

 

Tilskud til koncertrækker og musikfestivaler

Laver du min. fire koncerter på et år, har du mulighed for at søge tilskud til koncertrækker eller musikfestivaler. Det er et krav, at der tages entré til koncerterne.

 

Frist: 15. august (til det efterfølgende kalenderår)

 

Læs mere om tilskud til koncertrækker og musikfestivaler.

 

 

Fakta om Musikpuljen

Formålet med Musikpuljen er at støtte og styrke musiklivet i Odense.
 

Musikpuljen har en årlig puljesum på ca. 1.100.000 kroner.

Der er ingen garanti for, at alle ansøgere får bevilget tilskud.

Ansøgningerne behandles af det kunstfaglige udvalg, Odense Musikudvalg, der vurderer ansøgningerne med udgangspunkt i Odense Kommunes kulturpolitik.

 

Du kan læse mere i retningslinjerne for Odense Musikudvalgs administration af midler.

 

 

Nyttige links til puljer:

Opdateret 17-08-2017

By- og Kulturforvaltningen