Skove

Odense Kommune, Park og Vej forvalter knap 1000 hektar skov i kommunen.

 

Alle kommunens skove forvaltes efter de ”naturnære principper”. Det betyder, at drift og pleje sker på naturens præmisser.

Derfor vil du ofte støde på døde og væltede træer og steder med tæt vækst af selvsåede træer. Det kan se rodet ud, men det betyder også, at plante- og dyrelivet får meget bedre livsbetingelser. Skovene er det vigtigste levested for en lang række sjældne og truede plante- og dyrearter. 


De naturnære principper betyder også, at Odense Kommunes skove dyrkes uden brug af kemiske sprøjtemidler og gødning til stor gavn for bla. vores drikkevand.


Opdateret 12-10-2017

By- og Kulturforvaltningen