Glisholm Sø er Odenses største

Vi har fået en ny smuk sø i Odense blot et stenkast fra Hollufgård og det nye OUH

Glisholm Sø er ikke alene smuk, den skal også forhindre, at Lindved Å får for meget vand ved kraftig nedbør. 

Regnvandssøen er etableret af Vandcenter Syd i samarbejde med Odense Kommune og med den nye sø går teknik, natur og rekreative muligheder hånd i hånd. Søen kan opsamle nærområdets regnvand, så det ikke løber ud og oversvømmer Lindved Å, og samtidigt giver søen naturoplevelser og stor rekreativ værdi i området. 

Projektets ingeniører har fra start tænkt mange forskellige scenarier igennem og indrettet søen, så den også kan håndtere større skybrudssituationer – uden at belaste Lindved Å. Skulle regnvandet indeholde sand, grus og sågar olierester, så er søen i stand til rense disse urenheder fra ved hjælp af et såkaldt sand- og oliefang. 

 

På selve søen er der desuden i samarbejde med fra Danmarks Naturfredningsforening anlagt fugleøer og vådområder, der skal tiltrække forskellige fuglearter.  
Søen ligger i kort gåafstand fra det nye OUH, Hollufgård og Odense Letbanes kommende Park & Ride-anlæg. Der er også anlagt en parkeringsplads lige ved søen. Søen er sammen med Hollufgård-området en oplagt destination for motion, leg, naturoplevelser og afslapning.

 

Med Glisholm Sø har Odense fået et nyt dejligt naturområde med plads til friluftsliv for byens borgere og besøgende.

 

Opdateret 16-12-2016

By- og Kulturforvaltningen