Drift og vedligehold af kommunens grønne områder

Odense Kommune forvalter driften af kommunens parker, skove, natur, vandløb, legepladser i det grønne, idrætsanlæg og kirkegårde

Odense Kommune har ansvaret for at stille de grønne områder til rådighed for borgere og brugere, samt at definere, beskrive og sikre det overordnede service- og kvalitetsniveau.


Udførelsen af de praktiske grønne pleje- og vedligeholdelsesopgaver er udliciteret til private entreprenører.

Odense Kommune (Park og Vej) samarbejder med de private entreprenører om styring og udvikling af den daglige drift.


Grundlaget for dette samarbejde er fastlagt i entreprisekontrakter. Det er et ufravigeligt vilkår, at samarbejdet skal baseres på gensidig tillid og respekt, samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entrepriserne gennemføres under fælles målsætninger, fælles strategisk planlægning og med et konstant fokus på procesoptimering og udvikling.

Arbejds- og kvalitetsstandarden er fastlagt gennem kontraktlige kravspecifikationer.

Opdateret 17-11-2017

By- og Kulturforvaltningen