Foldere om det grønne Odense

Her finder du en række forslag til ture i det grønne Odense.

Kontaktinformation

66 13 13 72

Park og Vej

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C Mail: doa.bkf@odense.dk

Odenses skove 

Velkommen til 7 af Odenses Skove - folderen er beskrevet en række kommunale skove i Odense. 
Læs mere på Udeliv i Odense.

 

Gåture i Odense NV
- Næsbyhoved Voldsted og Åløkkeskoven
- Stavids Ådal
- Villeruplundparken, Højstruppaken og Dæhnfeldts Villaby

 

 

Gåture i Odense NØ
- Vollsmose og H.C. Andersen Skoven
- Skovhaven og Vejrup Å
- Kulturbotanisk Have - Odense Å

 

Gåture i Odense SV
- Dalumgård og Søparken
- Provstegårdsskolen og Roesskov Parken
- Fruens Bøge, Hunderup Ege og Dalumgård

 

Gåture i Odense SØ
- Hollufgård og Glisholm
- Lindved Å og Kohaveskoven
- Hinderuplund og Bramstrupparken

 

Planche, Mega pollen
Som en del af musikrummet i Højby er der placeret nogle skulpturer af pollen fra Ahorn også kaldet Ær der er forstørret 100.000 gange. På denne planche er der mulighed for at læse mere om disse unikke kunstværker. Pollen på Højby Overdrev

 

Stige Ø - mulighedernes tumleplads
Folderen inviterer til at besøge Stige Ø, hvor det er frit at færdes over det hele - også på cykel. I folderen er også en kontaktadresse hvis man gerne vil have et større eller et specielt arrangement på Stige Ø

 

Parker og haver i centrum

I folderen kan du læse om fem parker og haver i Odense centrum: Lotzes Have, Kongens Have, H.C. Andersen Haven (Eventyrhaven), Munke Mose, Ansgar Anlæg og om Odense Å. Du kan læse om stedernes historie, naturværdier i dag og aktiviteter. 
Se også www.skulptur.odense.dk.

 

H.C. Andersen Skoven

Du kan se hvor den nye H.C. Andersen Skov ligger, og hvordan du kommer derud. Du kan også læse om skovens meget utraditionelle facon.

Folderen fås også på engelsk.

 

Udsmykningsplanen 2005

Gå på opdagelse og finde de solansigter, som er skabt med H.C. Andersens kendte papirklip "Solen som ansigt" som skabelon. De fleste solansigter kan ses i byens centrum, langs Odense Å mellem centrum og Fruens Bøge og ved nogle af indfaldsvejene til Odense.

Folderen fås også på engelsk.

 

13 grønne udflugtsmål i Odense

Folder med oversigts- og detailkort samt en kort beskrivelse af faciliteter og muligheder for oplevelser.

 

Blomster
rummet

Vand og fiskerummet

Musikrummet

 

Oplevelser på egen hånd Fyn

 

Råger

Råger i Odense Kommunes skove.  Lille folder, der kort fortæller om rågernes liv.

Opdateret 12-10-2017

By- og Kulturforvaltningen