Navneafstemningen

Borgernes Hus er valgt på baggrund af en navneafstemning, som sluttede 23. november 2016. Har kan du se kriterierne for afstemningen samt læse om, hvilke navne der var til afstemning.

Navne der var til afstemning

 

BLOK15

  • Husets karakteristiske form samt Odense Hovedbiblioteks nuværende adresse er baggrunden for dette forslag, som desuden sender et signal om et stort og rummeligt byggeri, der kan rumme mange forskellige fællesskaber.

Borgernes Hus

  • Den oprindelige arbejdstitel til huset. Navnet har fokus på, at det er et hus, som i høj grad netop er sat i verden for borgerne i Odense.

Byboteket

  • Huset bliver langt meget mere end et bibliotek og med dette forslag er vejen lagt for et helt nyt begreb.

No. 15

  •  Odense Hovedbiblioteks nuværende adresse har lagt navn til dette forslag, som via husnummeret rummer noget lokalt samtidigt med, at der i det engelske "No" ligger en international reference.

OVIGA

  •  Dette forslag stammer fra et samarbejde Odense Kommune har haft med linjen "Digital Konceptudvikling" på Erhvervsakademiet Lillebælt omkring en identitet for det nye borgerhus. Her kom vindergruppen op med dette navn, som relaterer til en historisk fortælling om Odense. Historien fortæller, at Odin og hans kone Frigg overnattede i Odense og derfor blev byen også kaldet “Odins Vi”. “Vi” kommer her fra verbet VIGA og betyder helligsted. I sammenhæng med Odense dannes så navnet OVIGA. Navnet OVIGA er derfor en moderne fortolkning af det gamle Odense med stærke rødder i historien.

    Vindergruppen deltog på navneworkshoppen d. 7 november og herigennem gik deres forslag videre til afstemningen.

Paletten

  • Bag dette forslag ligger et ønske om at vise mangfoldigheden og de mange forskellige tilbud, som huset kan tilbyde.

Hvor stammer navnene fra? 

Mandag den 7. november blev der afholdte en workshop, hvor interesserede borgere og udvalgte ansatte fra Odense Kommune arbejdede sig frem til 5 bud på, hvad huset kunne hedde. Det er disse 5 navne  - sammen med det oprindelige navneforslag "Borgernes Hus." - du kan stemme om. 

 

Kriterier og fakta om afstemningen

Afstemningen løber frem til 23. november 2016 kl. 12.00 

Det er ikke tilladt at stemme flere gange, og  det er således ikke tilladt både at afgive stemme via en stemmeseddel og på Facebook.

Ved afstemning via stemmeseddel på et af de fysiske lokationer skal man angive sit fulde navn og adresse. 

Alle kan stemme.

Stemmer der bliver afgivet efter deadline vil ikke blive talt med. 

Det navneforslag der ved deadline samlet har fået flest stemmer vil blive det nye navn for huset. 

Er der spørgsmål til afstemningen kan man rette henvendelse til Chef for Fritid og Biblioteker, Martin Petersen på marti@odense.dk

Opdateret 24-11-2016

By- og Kulturforvaltningen