Hovedbibliotek flytter

På vej mod Borgernes Hus: Hovedbiblioteket lukkes midlertidigt

Borgernes Hus
Kildekreditering: AI Arkitekter.

Odense Byråd besluttede i 2014, at det nuværende Hovedbibliotek i Odense Banegård Center skal renoveres og kvadratmeterantallet udvides. Derfor vil Hovedbiblioteket være midlertidigt lukket, imens ombygningen finder sted. I efteråret 2017 åbnes dørene til et moderne og dynamisk hus med Hoved- og Musikbibliotek under samme tag som Center for Frivillighed, Center for Civilsamfund samt en lang række tilbud og ydelser fra Borgerservice.

Den 5. december 2016 siger Hovedbiblioteket farvel og på gensyn, for her begynder en gennemgribende ombygning og modernisering. Ombygningen vil vare frem til efteråret 2017, og den vil blandt andet bestå af facaderenovering, inddragelse af de tidligere lejemål i gadeplan ud mod Østre Stationsvej og etablering af et helt nyt hovedindgangsparti direkte fra gaden og den kommende letbane. Det nuværende areal udvides med ca. 1500 kvadratmeter - primært i gadeplan, hvorfra Odenses nye bibliotek og borgerhus får hovedindgang.

 

Lokalbiblioteker med udvidede åbningstider

Mens Hovedbiblioteket holder lukket, bliver adgangen til flere af lokalbibliotekerne udvidet, så du stadig har adgang til biblioteksbetjening i så stor en del af dagen, som muligt.

Konkret bliver åbningstiderne i perioden (gældende fra 5. december 2016) som følger:

  • Dalum Bibliotek: Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00 samt søndag (dec.-marts) kl. 12.00-16.00
  • Tarup Bibliotek: Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00
  • Holluf Pile Bibliotek: Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, søndag (dec.-marts) kl. 12.00-16.00
  • Vollsmose Bibliotek: Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00
  • Musikbiblioteket: Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00
  • Højby Bibliotek samt de to åbne biblioteker i Bolbro og Korup har uændret åbningstid

Du har fortsat mulighed for at bestille og få leveret bøger og andre materialer fra Hovedbibliotekets store samling til den afdeling, du foretrækker. På samme vis er alle bibliotekets elektroniske tilbud uændrede; og de er som altid tilgængelige hjemmefra.

Afhentning/aflevering af bestilt materiale kan ske i alle afdelinger, herunder på Musikbiblioteket i den gamle banegård på Østre Stationsvej.

Borgerservice light i Tarup og Vollsmose 

Muligheden for at udstede pas på bibliotekerne i Tarup og Vollsmose vil i perioden være mandag-fredag kl. 12.00-17.00 og lørdag kl. 10.00-14.00.

Tidsplan

Hovedbiblioteket har sidste almindelige åbningsdag søndag d. 4. december 2016. Herefter begynder arbejdet med at flytte og afskærme alle bibliotekets materialer og inventar samt midlertidigt omplacere Hovedbibliotekets personale til øvrige adresser.

Hovedbiblioteket og Odenses kommende borgerhus åbnes efter planen igen i efteråret 2017.

Hvor får jeg mere information?

I forhold til Hovedbibliotekets midlertidige lukning, kan du holde dig orienteret på www.odensebib.dk/nythovedbibliotek 

Spørgsmål til byggeriet kan rettes til afdelingschef Martin Petersen, Fritid og Biblioteker, marti@odense.dk

 

Opdateret 18-11-2016

By- og Kulturforvaltningen