Foreninger og frivilligt arbejde

I Odense forsøger vi at gøre en forskel for frivilligheden

Det skal som borger i Odense være nemt at få et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Det skal det være nemt at være frivillig, bl.a. ved en koordineret indgang for frivillige/foreninger til kommunen. I Odense Kommune er vi proaktive og fremstår med en klar holdning til frivillighed og samskabelse.

 
Det er ikke let for den enkelte at skabe et overblik over foreninger og frivillige arbejde, men til dette formål har vi i Odense Kommune samlet informationer omkring foreninger og frivillige arbejde her.

 

Der hvor det kan være svært er, at der er flere typer af foreninger:

  • Folkeoplysende foreninger (idræt, spejder osv.)
  • Sociale foreninger (væresteder, sorggrupper med flere)
  • Ældreforeninger
  • Kulturelle foreninger (teatergrupper mm.)
  • Private foreninger

Hvis du har lyst til at gøre en forskel, så kan du blive

  • frivillig i en social forening, kontakt Frivilligcenter Odense eller den enkelte forening.
  • frivillig i en idrætsgren, en spejdergruppe. Du skal kontakte den enkelte forening

I Odense har vi samlet det tværgående arbejde med frivillighed i Center for civilsamfund. Center for civilsamfund guider dig videre, hvis du fra en forening og har spørgsmål om f.eks. puljer eller samarbejde, om det at blive frivillig og meget andet.

Læs mere om Center for civilsamfund her.

Opdateret 06-12-2017

By- og Kulturforvaltningen