Spring til indhold

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser

En gang årligt fastsættes måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene fastsættes i tre kategorier: Erhvervsuddannelserne, både eud og eux, Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige og øvrige.

Søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolen 2015-2020 

 

Andel ansøgning År          
Uddannelsesgruppe 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Forberende uddannelser/FGU*   1,3% 1,2% 1,1% 1,8% 2,7%
Øvrige ungdomsuddannelser/STU**  1,1%  1,4% 1,3% 1,4% 1,3%  1,4%
 Gymnasiale uddannelser ***  76,% 75,3% 79,0% 77,9% 73,7% 74,3%
 Erhvervsuddannelser 15,9%  17,1% 15,0% 16,3% 17,4% 17,0%
 Øvrigt**** 6,4% 5,0% 3,6% 3,3% 5,7% 4,6%

 

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. Fra og med 2019 består ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af STU.
***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX.
****Øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet.
Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % . 

 

Måltal for søgning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser – 2021-2025

(vækstrate: 0,5 procentpoint/år).

I procent Søgning 2020 Måltal 2021 Måltal 2022  Måltal 2023 Måltal 2024 Måltal 2025
 Erhvervsuddannelser  17,0% 17,5% 18,0% 18,5% 19,0% 19,5%
 Gymnasiale uddannelser  74,3% 73,8% 73,3% 72,8% 72,3% 71,8%

 

Note: Måltal er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses – og Socialudvalget d. 9. juni 2020. Måltallene tager afsæt i et ønske om at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Tallene retter sig derfor udelukkende mod søgningen til erhvervsuddannelser, sammenholdt med de korresponderende måltal for søgningen til gymnasieuddannelserne. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen