Spring til indhold

Sparring

PUST samarbejder med uddannelsesstederne om at finde metoder og tilgange, der gør det hurtigere og bedre at finde frem til de unge, der har behov for hjælp. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

PUST

Vindegade 18
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Projekt Pust

Det kan være gennem informationsmateriale, elevsamtaler, elev-til-elev oplysning og lærerenes viden om måder at gå i dialog med den enkelte unge.

PUST arbejder også gennem sparring med underviserne og vejlederne på at udvikle viden hos de professionelle omkring de unges vanskeligheder. Gennem gensidig udvikling af viden og forståelse af den unges udfordringer og forskellige perspektiver på disse udfordringer, bliver det muligt at forholde sig på nye måder til den unge.

 

Opdateret 11-12-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen