Spring til indhold

Ung, ledig og brug for ekstra støtte?

Oplever du udfordringer med at klare hverdagen? Ungerådgivningen kan i samarbejde med dig støtte op om udfordringer i din hverdag, samtidig med at du evt. er i gang med uddannelse eller anden aktivitet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Det kan fx være, at du er udfordret psykisk, socialt og/eller har et forbrug af rusmidler? Vi rådgiver og understøtter dig i din vej mod at blive selvhjulpen, så du igen kan mestre din hverdag.

 

Vi kan bl.a. støtte dig i forhold til:

  • at skabe struktur i din hverdag
  • at lære at få lavet de hverdagsting, som du synes er svære
  • at navigere i og forstå de offentlige systemer
  • at iværksætte støtte i henhold til Serviceloven, bla. bostøtte
  • at støtte dig i ift. at kunne starte uddannelse eller job

Hvem kan få hjælp fra Ungerådgivningen?

Ungerådgivningen er til dig, der har afsluttet grundskolen og er op til 30 år. Dit forløb hos os laves efter en konkret vurdering og efter dine individuelle behov. Vi sikrer et koordineret forløb i samarbejde med dig.

Rådgivning, iværksættelse af støtte og foranstaltninger sker efter serviceloven.

Vi samarbejder bl.a. med:

Vi har et tæt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO), der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelse der er noget for dig.

Hjælp til at bo for dig selv

Derudover kan bostøtte i egen lejlighed være en mulighed for at lære at mestre din hverdag. Her vil du møde socialfaglige medarbejdere, der hjælper og støtter dig med at vedligeholde de færdigheder, man skal have for at bo for sig selv. Vi kan også ledsage dig til møder, som du synes er svære at gå til alene.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen