Spring til indhold

Sygedagpengeloven

Find informationer om sygedagpengelovgivningen og den seneste sygedagpengereform her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du finder sygedagpengeloven i sin fulde længe her.

 

Den seneste sygedagpengereform betyder, at:

  • du skal have økonomisk sikkerhed under et sygeforløb

  • vores indsats og opfølgning over for dig skal ske tidligt i dit sygeforløb

  • vores indsats skal afspejle netop dit behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet

  • du skal sikres mulighed for at afvise behandling, som du ikke ønsker uden at du mister dit forsørgelsesgrundlag

  • forløbet i din sygedagpengesag skal være så enkel som muligt - med mindst mulig administration for dig, din eventuelle arbejdsgiver og os

  • sygedagpenge og ressourceforløbsydelse er midlertidige ydelse

 

Læs mere om sygedagpenge her.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen