Spring til indhold

Delvis raskmelding

Mange vil på trods af sygdom kunne arbejde nogle timer under sygeforløbet - og det betyder at man kan være delvis raskmeldt – dog som minimum fire timer ugentlig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Formålet med en delvis raskmelding er, at du kan bevare tilknytningen til din arbejdsplads i sygdomsperioden ved, at du fortsætter med eller genoptager de delopgaver på jobbet, du kan klare trods din sygdom.

 

Selv en lille tilknytning til din arbejdsplads er med til at afkorte din sygefraværsperiode. Du kan benytte muligheden for delvis raskmelding såfremt du er i job. Der er dog særlige regler, når du driver egen virksomhed.


Odense Kommune har jobkonsulenter, som kan deltage i forebyggende samtaler og vejledning på din arbejdsplads. På denne led kan der ofte findes en god løsning på, hvordan du kan bevare dit job eller om nødvendigt blive omplaceret.

 

Du kan få mere råd og vejledning ved at kontakte din sagsbehandler.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen