Spring til indhold

§56-aftale: Kronisk eller langvarig sygdom

Hvis du har en kronisk eller langvarig sygdom, som gør, at du får øget fravær, kan en §56-aftale være en mulighed

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

En §56-aftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der sikrer, at din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra din første sygedag. Aftalen omfatter kun fravær pga. din langvarige/kroniske sygdom, og den kan godkendes for op til to år ad gangen.

En §56-aftale kan kun iværksættes, hvis du har fravær pga. din langvarige/kroniske sygdom mindst 10 dage om året. Det er din læge, der laver denne vurdering. 

 
Din arbejdsgiver skal påbegynde ansøgningen via Virk.dk, eller I kan udfylde den sammen. Hvis I ikke sidder sammen, vil du automatisk modtage et link i din e-Boks, og via dette link kan du udfylde og afslutte ansøgningen. Ansøgningen bliver herefter automatisk sendt til Odense Kommune.  

Det er Odense Kommune, der bevilliger en §56-aftale.

 

Er du selvstændig?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og lider af en langvarig/kronisk sygdom, så skal du søge en §58a-aftale for at få udbetalt sygedagpenge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen