Spring til indhold

§56 aftale: Kronisk eller langvarig sygdom

Hvis du har en kronisk eller langvarig sygdom, som gør, at du får øget fravær, kan en § 56 aftale være en mulighed.

Hvad er en § 56 aftale?

En § 56 aftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der sikrer, at din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra din første sygedag. Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens § 56.

Aftalen omfatter kun fravær på grund af din langvarige/kroniske sygdom, og den kan godkendes for op til to år ad gangen.

Hvem har mulighed for at få en § 56 aftale?

En § 56 aftale kan iværksættes, hvis:

  • din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig eller kronisk sygdom, og din sygdom medfører et fravær på mindst 10 dage om året

  • du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom, som er besluttet på ansættelsestidspunktet eller

  • du har fået udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder

 

Er du selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende har du også mulighed for at lave en aftale om fravær ved kronisk og langvarig sygdom. Her skal du søge om en § 58a aftale, som giver dig ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag.

Sådan søger du om § 56

Det er din arbejdsgiver, der skal påbegynde ansøgningen via Virk.dk. Når din arbejdsgiver har afsluttet sin del af ansøgningen, modtager du automatisk et link i din digitale postkasse, hvor du kan udfylde og afslutte ansøgningen.

Ansøgningen bliver herefter automatisk sendt til Odense Kommune.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen