Spring til indhold

Støtte- og kontaktpersonordning - misbrug

Du kan få en støtte- og kontaktperson, hvis du har komplekse sociale problemer eller du er socialt isoleret og ikke kan opholde dig i egen bolig. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til dig, der føler dig socialt udstødt og isoleret. Her kan du få hjælp til at opnå og bevare kontakt til omverdenen. Det er et frivilligt tilbud, som foregår på dine præmisser.

Sammen med en støtte- og kontaktperson vil du finde ud af, hvilke behov og ønsker til støtte og omsorg du har. Støtte- og kontaktpersonen vil inddrage samarbejdspartnere, hvis det er relevant.

Hvem kan søge om at få en støtte- og kontaktperson?

Det er borgere med sindslidelser, rusmiddel- eller alkoholafhængighed eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, der har mulighed for at søge om at få en støtte- og kontaktperson.

Hvis du er bekymret for en medborger, som har behov for hjælp, kan du henvende dig til vores opsøgende medarbejdere og gøre opmærksom på dette.

Støtte- og Kontaktpersonordningen er et tilbud efter lov om social service § 99. Kontakten kan være anonym.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen