Spring til indhold

Social Vicevært

Hvis du har svært ved at fastholde din egen bolig, kan du få hjælp fra en social vicevært.

Du kan få en social vicevært, hvis du er mellem 18-65 år og har svært ved at fastholde egen bolig og holde kontakten til offentlige institutioner. Det kan være fordi du har særlige sociale problemer, rusmiddel- eller alkoholafhængighed eller lider af en sindslidelse. 

En social vicevært vil hjælpe dig gennem samtaler, støtte til at kontakte offentlige institutioner og forstå breve.

Sociale viceværter er et tilbud efter lov om social service §79. De sociale viceværter arbejder ud fra en tankegang om Housing First. Du kan læse mere om indsatsen med Housing First i Odense Kommunes politik for socialt udsatte borgere.

Får du pension skal du søge via Støttetilbud til sindslidende 

Sådan søger du:

Har du NemID skal du bruge dit nøglekort.

Hvis du ikke har NemID, kan en anden person hjælpe dig med at søge digitalt, hvis vedkommende har et medarbejder-/virksomhedscertifikat. Vedkommende skal logge ind med nøglefil i stedet for nøglekort. 

Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du her downloade et ansøgningsskema, udfylde skemaet og aflevere/sende det til vores adresse, som står i kontaktinfo-boksen

Boligtilbud

Hvis du har svært ved at bo i en almindelig lejebolig og har mistet bolig tidligere, findes der andre boligtilbud. Her får du stadig støtte fra de sociale viceværter, men skal acceptere, at der sker administration af dine boligbevarende udgifter.

Dette tilbydes i Skurvognsbyen i Bolbro eller Opgangsfællesskaberne på Albanigade og Reventlowsvej. Der er alle steder tale om boliger med alm. lejekontrakt.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen