Spring til indhold

Sociale Viceværter

Hvis du har svært ved at fastholde din egen bolig, kan du få hjælp fra en social vicevært.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 57 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 10.00-13.00

Du kan få en social vicevært, hvis du er mellem 18-65 år og har svært ved at fastholde egen bolig og holde kontakten til offentlige institutioner. Det kan være fordi du har særlige sociale problemer, rusmiddel- eller alkoholafhængighed eller lider af en sindslidelse. 

En social vicevært vil hjælpe dig gennem samtaler, støtte til at kontakte offentlige institutioner og forstå breve.

Sociale viceværter er et tilbud efter lov om social service §79. De sociale viceværter arbejder ud fra en tankegang om Housing First. Du kan læse mere om indsatsen med Housing First i Odense Kommunes politik for socialt udsatte borgere

 

Du søger om en social vicevært gennem Forkontoret, Job & Udvikling (se kontaktboks).

Boligtilbud

Hvis du har svært ved at bo i en almindelig lejebolig og har mistet bolig tidligere, findes der andre boligtilbud. Her får du stadig støtte fra de sociale viceværter, men skal acceptere, at der sker administration af dine boligbevarende udgifter.

Dette tilbydes i Skurvognsbyen i Bolbro eller Opgangsfællesskaberne på Albanigade og Reventlowsvej. Der er alle steder tale om boliger med alm. lejekontrakt.
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen