Spring til indhold

Er du bekymret for en medborger?

Hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, nabo eller andre, som ikke selv kan bede om hjælp, så kontakt Udsatte Teamet i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kontakt vores opsøgende medarbejdere, hvis du er bekymret for én i din omgangskreds, en nabo, eller andre, som ikke selv kan bede om hjælp. Det kunne fx være på grund af psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale årsager. Vi har medarbejdere, som opsøger socialt udsatte borgere, hvis de har brug for hjælp. Indsatsen består primært i at tilbyde råd og vejledning.

Når Udsatteteamet modtager en henvendelse om en borger, vil det første skridt være at forsøge at etablere kontakt. Hvis dette ikke synes muligt umiddelbart, undersøger vi om der er kontakt til andre kommunale eller regionale tilbud. Når der er etableret en kontakt, afklares behovet og ønsket om hjælp for at bryde isolationen. Hjælpen gives primært i borgerens eget hjem og på borgerens egne præmisser. Udsatteteamet kan hjælpe med akutte boligmæssige og sociale problemer, kontakt til andre kommunale/regionale tilbud, diverse behandlingstilbud, netværk, etc. Vi har altid et stort fokus på Housing First.

Ordningen er således et supplement til de øvrige kommunale tilbud til personer med udfordringer som sindslidelse, misbrug eller hjemløshed. Og skal dermed ikke erstatte de øvrige tilbud eller deres faglige indhold. Udsatteteamet samarbejder med boligforeninger, politi, sagsbehandlere, naboer, pårørende, sundhedsvæsenet og flere andre for at finde de borgere, der har behov for hjælp og støtte. 
 
Man kan altid rette henvendelse til Udsatteteamet, hvis man er bekymret for en borger, der måske har behov for hjælp.

Lovgivning

Lov om social service § 99; Kommunen er forpligtet til at tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 
 

Litteratur og flere oplysninger

Der kan læses mere om metode, målgruppe og Støtte- og Kontaktpersonordninger her:

Strategi for den inkluderende by og Housing First
Læs metodehæftet om Isolerede sindslidende i eget hjem - et metodehæfte til fagpersoner
Læs i metodehæftet om SKP til misbrugere og hjemløse
Læs artiklen om SKP hos STOF

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen