Spring til indhold

Er du bekymret for en medborger?

Hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, nabo eller andre, som ikke selv kan bede om hjælp, så kontakt Udsatte Teamet i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kontakt vores opsøgende medarbejdere, hvis du er bekymret for én i din omgangskreds, som ikke selv kan bede om hjælp. Det kunne fx være på grund af psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale årsager. Vi har medarbejdere, som opsøger socialt udsatte borgere, hvis de har brug for hjælp. Indsatsen består primært i at tilbyde råd og vejledning.

 

De opsøgende medarbejdere arbejder på tværs af Odense Kommunes forskellige afdelinger. Desuden tilbyder medarbejderne koordinering af forskellige ydelser for borgeren, som hjemmehjælp, hovedrengøring, følge borgeren til læge etc.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen