Spring til indhold

Revalidering

Du har mulighed for at søge om revalidering, hvis du har begrænsninger i arbejdsevnen pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager, der medfører, at du ikke kan forsørge dig selv eller familien.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Vindegade 18
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Uddannelses- og aktivitetsrådgivning

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00

 

Du har også mulighed for at søge om revalidering, hvis din arbejdsevne er truet.

 

Det er Odense Kommunes ansvar at vurdere og beslutte, om du kan bevilges revalidering - til hvad og hvor længe.

 

Du kan herunder se eksempler på, hvem der kan være i målgruppen for en mulig revalidering:

  • Personer med fysiske og psykiske handicap
  • Enlige forsørgere, der er i en socialt fastlåst situation, der begrænser deres arbejdsevne
  • Unge, der er sent udviklede eller bogligt svage
  • Personer, der er arbejdsløse og hvor andre støtteordninger ikke er tilstrækkelige
  • Personer med massive beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige vanskeligheder
  • Personer, der modtager sygedagpenge, og som ikke umiddelbart må antages at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Personer med særlige psykiske eller sociale vanskeligheder, herunder misbrugs- og eller kriminalitetsproblemer 

Du kan læse mere om revalidering på borger.dk

 

Klagemuligheder

Hvis du ikke er enig i en afgørelse om revalidering, kan du henvende dig til den afdeling, der har behandlet sagen, for at få en uddybende forklaring.

 

Ønsker du herefter at anke afgørelsen, skal det ske senest 4 uger efter afgørelsen. Det gør du ved at sende klagen til den afdeling i Odense Kommune, som har truffet afgørelsen. 

 

Hvis der ved en fornyet vurdering af sagen, træffes anden afgørelse, vil du indenfor 4 uger få en meddelelse om det.

 

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes din klage videre til Ankestyrelsen. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen