Spring til indhold

Kontorassistent

Er du uddannet eller har erfaring som kontorassistent, og kan du lide at arbejde inden for området, så tilmeld dig denne kandidatbank.

Kontorassistent

Er du uddannet eller har erfaring som kontorassistent, og kan du lide at arbejde inden for området, skal du tilmelde dig denne kandidatbank.


Kompetencer

Som kontorassistent hjælper du bl.a. med ordrebehandling og korrekturgang, og du vil have daglig kontakt med kunderne. Det indebærer håndtering af kontakter og henvendelser pr. tlf., mail og personligt.

Som kontorassistent vil du desuden ofte være et ekstra, servicerende bindeled mellem afdelinger og samarbejdspartnere også ift. forefaldende opgaver. Du skal være villig til at give en hånd med ved øvrige praktiske og administrative opgaver såsom indkøb m.m.


Dine opgaver vil bl.a. omfatte: Udarbejde og færdiggøre korrespondance og anden dokumentation til interne og/eller eksterne partnere, tilrettelægge aftaler og møder både internt og eksternt og tage referat undre møder, føre kalender, bistå med at forberede tjenesterejser, besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger og dokumentation med et højt serviceniveau og under udvisning af takt, diskretion og fortrolighed samt forvalte dokumenter i elektronisk form og papirform (kontaktlister, postforsendelser, maskinskrivning, kopiering, scanning, journalisering og arkivering).


Kompetencer - kort fortalt

  • Indgående kendskab til Microsoft Office og helst også et elektronisk dokumentstyringssystem
  • Stor servicemindedhed
  • Betjening af kunder pr. telefon
  • Personlig kundekontakt 
  • Arkivering
  • Bestilling af kontorartikler
  • Planlægning af daglig drift og ferie
  • Stor diskretion og evne til at håndtere fortrolige spørgsmål

Kontakt

Service- og detailbranchen

Virksomhed & Arbejdskraft, Odense Kommune

Mail: serviceogdetail@odense.dk


Telefon: 63 75 63 63

 

Tilbage til Service og Detail-kandidatbanker

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen