Spring til indhold

Kontanthjælpsloft

Med kontanthjælpsloftet lægges der et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 83 00

Egeparken 2A, stuen
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Et nyt kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet varierer efter, om kontanthjælpsmodtagere er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag. 

 

Læs mere om kontanthjælpsloft på borger.dk.

 

Lovgivning og ikrafttræden

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft 1. april 2016 og havde virkning den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere. 

 

Har du spørgsmål til den nye jobreform?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du læse mere om den politiske aftale. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen